--- WELCOME TO THE RESISTANCE ---

Osudová čísla aneb co nám říkají?

8. listopadu 2013 v 17:32 | Lory |  S polibkem múzy

Tak mě opět po delší době popadla chuť k psaní ;) Dlouho jsem přemýšlela o tématu, o kterém bych mohla psát, až mě napadlo osudové číslo... odborně se tomu říká spíš numerologie :)
Tak jsem si našla trochu infa na netu a rozhodla se vám o tom napsat jeden delší článek po svém...

Osudové číslo

Osudové aneb životní číslo, je hned po narození to nejdůležitější číslo v našem životě. Dalo by se říct, že je to vlastně něco na způsob horoskopu. Spousta lidí na to moc nevěří, protože jejich šťastné číslo je třeba jiné, ale šťastné číslo a číslo osudové je něco jiného. Mě to taky vyšlo jinak. Moje šťastné číslo je 13 a 7, ale coby osudové číslo mi vyšlo něco úplně jiného :D

Jak najdu svoje osudové číslo?

Tak teď budeme potřebovat trošku zapojit hlavinky a počítat ;)
Existuje víc možností, jak svoje osudové číslo najít. Ale ty nejznámější, nejspolehlivější a dale by se říct, že ani nejsou moc náročné, jsou tyto dvě:

1. možnost
K tomu, aby jste získali svoje osudové číslo, musíte sečíst všechny číslice - pozor, číslice, ne čísla - ve svém datumu narození. Když to uděláte, vyjde vám nejspíš dvojmístné číslo a s tím to uděláte zase stejně - sečtete obje číslice v něm. Výsledné číslo je vaše osudové číslo ;) Vyjímkou jsou čísla 11 a 22, když vám vyjdou tyhle dvě, tak už je dál nesčítejte. Moc lidem se to asi nepošťěstí... ale já jsem jeden z těch šťastlivců ;)

Příklad:
Datum narození je řekněme 11. 2. 1977 :D Hádejte čí datum narození to je? :D
Osudové číslo spočítám takhle: 1|1|2|1|9|7|7 => 1 + 1 + 2 + 1 + 9 + 7 + 7 = 28 = 2 + 8 = 10
Mikovo životní číslo je 10 ;)

2. možnost
Každé písmeno ve vašem jméně má určitou hodnotu. Díky tomuhle klíči, se můžete dozvědět jakou:

Hebrejský numerologický klíč.
1 2 3 4 5 6 7 8
a b c d e u o f
i k g m h v z p
q r l t n w
j s x
y
Tak. A teď, když zjistíte, jako hodnotu má které písmeno ve vašem jméně, stačí jenom všechny ty čísla sečíst. Potom budete postupovat stejně, jako při prvním způsobu, tudíž budete je sčítat pořád, dokud vám nevyjde jednomístné číslo - vyjímkou je 11 a 22...

Příklad:
Lory => L = 3, o = 7, r = 2 a y = 1 => 3 + 7 + 2 + 1 = 13 => 1 + 3 = 4
Pokud bych se opravdu jmenovala Lory, tak podle tohoto způsobu bude moje osudové číslo 4 ;)

Co nám osudové číslo říká?

Tak, tady vám stručně popíšu, co každé číslo znamená ( Více pod perexem ;))


1

- sklon k vůdcovství
- odvaha a inspirace
- aktivní a tvůrčí
- přednost dává individuálnímu úspěchu
- schopnost prosadit se vlastní iniciativou a vůli uspět
- měli byste více času věnovat druhým.
- jste rádi chváleni a rádi dominujete
- řídící schopnosti
- dosáhnete slávy nebo společenského postavení.
- dejte si pozor na nadřazenost a tvrdohlavost. Osobní váhavost a obtíže v hledání vlastní cesty.
- malá pomoc a podpora z vnějšku
- osamělost

2

- snášenlivá, laskavá a vyniká velmi dobrou intuicí
- bylo by dobré naslouchat druhým, mít trpělivost a učit se umění diplomacie
- nedostatek odvahy k realizaci plánů.
- iniciativu přenecháváte druhému
- od partnera potřebuje oddanost
- důležité jsou vztahy, přátelství a citový a partnerský život
- schopnost dobře usmiřovat osoby, které jsou ve sporu
- úspěch ve spolupráci s druhými
- lpění na majetku
- pozor na malichernosti, podřízenost a přecitlivělost
- špatně se vyrovnáváte se stresem
- potřebujete kolem sebe klid a pohodu, jinak se stanete roztržitými a nervózními
- často se vyhýbáte jakékoliv formě vedení a odpovědnosti

3

- mentálně čilá a má činorodou mysl
- je tvořivá, originální a má dobrou obrazotvornost
- nesnášíte nudu
- rádi spolupracuje s druhými lidmi
- vynikáte osobním kouzlem a vtipem
- pro aktivní činnost potřebujete pracovat bez zábran a s volností
- často se stává, že lépe pracujete pod vlivem stresu, který aktivuje vaší mentální energi
- obvykle máte rychlý úspěch
- je třeba více ctižádostivosti a otevřít se
- vynalézavá a nápaditá při řešení problémů
- snadné navazování kontaktů, někdy ale povrchní.
- rychle se rozhodujete avšak ne vždy správně
- pozor na neklid, roztěkanost, přílišnou výbušnost, vznětlivost, strach z jednotvárnosti a nevyrovnaného finančního života a pozor na neopatrnost

4

- dosáhnete pracovních úspěchů díky své vytrvalosti a systematické práci
- důležitá je důslednost, trpělivost a pořádek
- úspěch v pozdějším věku a po poměrně usilovné práci
- tato osoba je praktická a konzervativní
- nemáte chuť ke změnám, i když nemáte rádi monotónní život
- tato osoba je obvykle fyzicky zdatná a proto dává přednost činnostem, kde uplatní fyzickou sílu a obratnost
- jste pracovití
- potřebujete jistotu věrnosti partnera
- pozor na nedbalost a zúžený pohled na život. Pozor na to, abyste to, co prožíváte, neobraceli dovnitř, což působí na nervový systém, proto je důležité uvolňování energie
- může se objevit nedostatek sebejistoty
- opatrnost při rozhodováníPozor na to, aby to, co prožívá, neobracela dovnitř, což působí na nervový systém, proto je důležité uvolňování energie

5

- potřebujete pohyb, změny a rádi cestuje
- vyhledáváte svobodu a dobrodružství
- jste přístupní novým věcem a myšlenkám.
- vůdcovské sklony
- dobré šance
- ambiciózní, avšak velmi citliví a vyhýbáte se rutině a nudě
- imponují vás lidé, kteří vás dokážou získat v nějaké oblasti
- nepodléhejte okamžitým nápadům, nestálosti, sklonu k nervozitě a neklidu
- je dobré udržet rovnováhu v citové, profesionální a finanční oblasti
- nemáte rádi pravidla a omezení a nelze vás k ničemu donutit
- pozor na nehody

6

- velmi často budete před volbou a je třeba se dobře rozhodovat tváři v tvář vznikajícím příležitostem
- partnerství, rodina, domov jsou základem pro úspěch
- rádi pomáháte druhým
- potřebujete partnera, který splní vaše představy
- obvykle jsou láska a manželství úspěšnée
- je třeba najít ochotu k ústupkům
- smysl pro obchod a příklon k estetice nebo umění
- bylo by dobré, pravidelněji se věnovat zdraví
- kladete důraz na materiální stránku života
- je velmi důležité si ujasnit, co je dobré a co je špatné a pochopit, že smyslem překážek je posílit a prověřit vůli
- důležité je uznání, láska apod., která rozvíjí vaší sebedůvěru
- pozor na váhavost, roztěkanost a netoleranci, přílišnou snahu po dokonalosti a nedůtklivost

7

- přednost duševní práci
- snaha se realizovat ve skutečném kvalitním životě a vyvíjet se prací na sobě samém
- potřebujete pro svůj život přátelství
- manželství může být nesnadné, neboť chcete být nezávislí.
- nečekané změny v životě
- nic nedělat silou
- k úspěchu je třeba dobře vnímat druhé a život a rozvíjet sebedůvěru
- přátelství a vztahy hrají hlavní úlohu
- realizace materiálních cílů je obtížná, i když peníze přicházejí nečekaným způsobem
- sklon ke studiu, duchovnímu životu nebo velké cesty
- dobře působí venkov, hory nebo moře
- může se objevit léčitelské nadání ve všech směrech jako je fyzický, emocionální i duchovní směr
- pozor na pesimismus, samotu a přílišnou strohost
- někdy jste pyšní a nepřístupní
- nedostatek realismu
- důležitá je nezaujatost

8

- ctižádostivá
- touha po moci a penězích
- riskantní cesty přinesou úspěch
- problémem je někdy nedostatek odvahy, odolnosti a duševní rovnováhy
- dobré řídící a organizační schopnosti
- houževnatá, vytrvalá, ale konzervativní
- pro tuto osobu je důležité pochopit rovnováhu v životní existenci
- je třeba pochopit příčiny a následky a udržet v rovnováze dávání a braní, materiální majetek nepřinese klid, ani uspokojení, pokud nebudete ke prospěchu ostatním
- silný charakter a vůle překonávat překážky
- pozor na zneužívání moci, které může mít vážné důsledky, útočnost, tvrdost, nesnášenlivost a netrpělivost
- je dobré naučit se čekat na úspěch, jinak vzniká riziko značných neúspěchů
- nikdy neztrácet ze zřetele smysl pro slušnost a úctu k druhým, jinak hrozí finanční nebo právní problémy
- máte o sobě vysoké mínění a jstee vybíraví a náladoví
- nehody nebo problémy se zdravím mohou být brzdou v rozvoji

9

- hledá ideál
- podnikání cest, k získání zkušeností a setkání s významnými lidmi
- vysoká úroveň mentální energie a všechna úskalí a problémy zvládne
- dobré je, když zvýší oddanost věci, citlivost a odvahu
- idealistický přístup k sobě i okolí
- zodpovědná
- někdy si neuvědomujete hloubku své moudrosti
- není nutné zvýšené materiální zajištění
- láska, pravda a přátelství, to je velmi důležité
- potřeba dávat mnohé ze sebe ve prospěch druhých
- nečekaný úspěch a realizace velkých plánů a to v době zralosti
- široká komunikace s veřejností nebo zahraničím
- snadno se učí
- pozor na sklon k iluzím, vypjaté citovosti, náladovým a přehnaným reakcím
- sklon k citovému napětí a psychickým výstřelkům

11

- ambiciózní a inteligentní
- můžete dosáhnout velkého úspěchu, ale i krachu
- nadání a sklon k vizím
- dovedete využívat inspirace shora
- potřebná je trpělivost a vyrovnanost a dále více vůle
- citlivá a tvořivá
- je potřebné se naučit správně hodnotit své emoce a otřesy
- pozor na netrpělivost, nepochopení druhého, tvrdost a nesmiřitelnost. Pozor na nedorozumění, na stresové situace a proměnlivý materiální život. Pozor, abyste své nevšední schopnosti nevyužívali jen k hromadění majetku

22

- snaha po kolektivní činnosti
- vysoká inteligence
- osobní život je na druhém místě
- touha budovat pro druhé
- vidíte daleko a v širokých souvislostech
- inspirace a síla
- je dobré naslouchat svému vnitřnímu hlasu
- snažit se o lidský přístup
- pozor na duševní přetíženost až poblouznění
- vyhýbat se nesoustředěnosti


Tak co? Odpovídá popis vašeho čísla vašem vlastnostem? :D

Zdroje některých info: najdise.cz, carovani.cz
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa

Jsi tu?

Klik

Komentáře

1 Lussy Lussy | Web | 8. listopadu 2013 v 18:31 | Reagovat

Tak to je opravdu zajimavý článek,osudové číslo? O tom jsem nikdy neslyšela.

2 Saruu. Saruu. | E-mail | Web | 8. listopadu 2013 v 19:19 | Reagovat

Fakt povedený článek, zajímavé, že v obou možnostech mi vyšlo stejné číslo... :O :)

3 Wiky Dream Wiky Dream | Web | 8. listopadu 2013 v 19:27 | Reagovat

Ahoj tak jsem tu po dlouhé době, teď tu budu celý víkend, ale jelikož jsme ještě nedostěhovali tak plně funkční budu asi až o dalším víkendu... snad
S tím číslem je to hodně zajímavé, už jsem o tom slyšela, vyšlo mi 8, ale ty první věci co jsou u toho čísla napsaná ke mě moc nesedí :-D

4 Jane Rose / SBéčko <3 / Jane Rose / SBéčko <3 / | Web | 8. listopadu 2013 v 21:51 | Reagovat

Já na tyhle věci hodně věřím a tvůj článek je skvělý :) Já mám 9

5 -Barulík- -Barulík- | Web | 8. listopadu 2013 v 22:53 | Reagovat

áhoj,máš u mě překvápko za bleskovku :)

6 all-is-magic all-is-magic | E-mail | Web | 9. listopadu 2013 v 8:46 | Reagovat

jé, zase jsem se něco přiučila :))

7 Kačíí Kačíí | Web | 9. listopadu 2013 v 11:48 | Reagovat

Úžasný článek a dost zajímavý :D :D

8 Xanya Xanya | Web | 9. listopadu 2013 v 13:01 | Reagovat

Mě vyšlo jedenáct a celkem to i sedí teda kromě té inteligence. :D Zajímavý článek. :)

9 Gabriel Decay Gabriel Decay | E-mail | Web | 9. listopadu 2013 v 16:28 | Reagovat

Tak na mě to sedí úplně perfektně až začínám mít strach :D

10 -Barulík- -Barulík- | Web | 9. listopadu 2013 v 17:42 | Reagovat

ahoj v programu ANIMATION SHOP 3

11 ♥Anďa SB♥ ♥Anďa SB♥ | Web | 10. listopadu 2013 v 12:44 | Reagovat

zajimavy. nekdy to zkusim

12 Lory Lory | Web | 12. listopadu 2013 v 15:59 | Reagovat

[1]: Díky ;)

[2]: Třeba to je fakt pravda, co ty víš ;)

[3]: Ok chápu... no ke mě moje číslo sedí tak z půlky ;)

[4]: Devítka je fajn číslo :)

[5]: Jéj, díky moc ;)

[6]: To mě těší, že ses přiučila z mýho článku :)

[7]: Děkuji :)

[9]: :DD

[10]: Díky za odpověď ;)

[11]: Ok ;)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Dream big, work hard and don't be an asshole. - Mike Shinoda

Lory 2013 - 2015